ANBI

ANBI – Vrije Baptistengemeente (VBG) – de Regio

De Vrije Baptistengemeente "de Regio" is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat een gift of bijdrage door leden en gasten aan de VBG aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en dat de VBG vrijgesteld is van schenk- en erfbelasting.