huiskring
huiskring

Gemeente zijndoordeweek

Een gemeente van kleine gemeenten

De huiskring

VBG de Regio is één gemeente wat is onderverdeeld in kleinere gemeentes, de zogenoemde kringen.

Paulus maakt verschillende keren melding van groepen gelovigen die in huizen samenkwamen. In de gemeente van Jeruzalem kwamen de volgelingen bij elkaar in huizen. (Handelingen 2:46-47) Vaak was dit ook de enige gemeentesamenkomst. (1 Korintiers 16:19, Romeinen 16:5, 14-15). Deze huiskringen worden met precies hetzelfde woord aangeduid als de plaatselijke gemeente en de wereldwijde kerk, namelijk ‘ecclesia’ = gemeente. Dus waar broeders en zusters samenkomen in de naam van Jezus zijn ze niet slechts een stukje van de gemeente, maar zijn zij de gemeente. 

In de huiskring klopt het hart van de gemeente. 

Op de huiskring kan worden ervaren wat het betekent om de Here Jezus te kennen en zijn liefde te delen met elkaar. Het is goed om binnen de huiskring te zoeken naar een vorm, waarin ook nieuwkomers of zoekenden zich thuis kunnen en zullen voelen. Het is voor niemand mogelijk om Gods doelen in zijn eentje tot vervulling te brengen. We zijn geroepen om ergens bij te horen; bij Gods gezin. Als kind van God ben je verbonden met alle andere gelovigen. We horen bij elkaar! Lid van Christus’ lichaam zijn, betekent: behoren bij een specifieke groep discipelen, verbonden met een plaatselijke gemeente. De huiskring is bij uitstek de plek waar we de taken en verantwoordelijkheden kunnen oefenen en praktiseren, die we binnen het gezin van God hebben: elkaar liefhebben in Christus, bemoedigen, vermanen in liefde, dienen, elkaar onderwijzen, aanvaarden, eren, voor elkaar bidden, etc. 

Momenteel heeft VBG de Regio 4 gemengde kringen waarin leden zitten van jong tot oud. Daarnaast iis er een kring speciaal voor leden van 20-40 jaar. 
De huiskring komt bij elkaar op de 2e en 4e woensdag van de maand. 

Informatie ontvangen over de huiskring?

Algemene gegevens

Vraag of opmerkingen

De diensten van VBG de Regio worden gehouden in het Esdal College te Klazienaveen. Vul de plaatsnaam (met als eerste letter een hoofdletters) in het anti-spam veld in.