Avonturia is een toffe plek

voor kinderen van groep 1-8

Jezus zegt: "Laat de kinderen bij Mij komen. Houdt ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen."

Avonturia

Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen. Hij legde zijn handen op hen en zegende hen.

Kinderen zijn heel belangrijk in Gods ogen en daarom willen we in hen investeren. 

Op zondagmorgen tijdens de dienst komen de kinderen van 3 - 12 jaar samen, om hun eigen kinderdienst te hebben. Dit noemen we Avonturia. Er is een groep naast het créche lokaal van 3 t/m 7 jaar en een groep van 7 t/m 12 jaar.

We beginnen met de inloop, hier kunnen de kinderen spelen met speelgoed zoals klei, puzzels, poppen, auto's en lego. 

Zo rond 10.10 uur gaan we samen zingen.  We kunnen gebruik maken van het digibord in het lokaal.  We gaan daarna samen bidden en luisteren dan naar een verhaal uit de Bijbel en praten er nog even over door. Ook maken we af en toe gebruik van een filmpje bij het verhaal. Ons uiteindelijke doel is dat de kinderen de Here Jezus mogen leren kennen en Hem gaan volgen.

Daarna volgt de verwerking. Omdat we met twee leeftijdsgroepen werken, zorgen we dat we werkjes hebben op verschillende niveaus. Voor de jongsten een simpel werkje, voor de oudste groep is er meestal iets met meer diepgang, met vragen over het verhaal en doordenkertjes.

21 januari 2018