Missie&Visie

Wil je ontdekken wie Jezus Christus is? Wat zinvol leven is? En hoe je daarin met anderen op kunt trekken?

We helpen je er graag bij! Kom eens langs op een zondagochtend. De diensten zijn sprankelend, met boeiende thema's en inspirerende sprekers. We horen graag wat je er van vindt! 

Baptisten

Als baptistengemeente geloven we dat de Bijbel waar en actueel is. Dit willen we in de huidige tijd in de praktijk brengen. God laat ons zien dat Hij graag deel uitmaakt van ons leven. Er zijn miljoenen mensen die dit weten en ervaren en dit voor geen goud zouden willen missen!

God laat ons zien dat Hij graag deel uitmaakt van ons leven. 

We willen je graag helpen ontdekken wat God te bieden heeft. Hij stelt echter wel duidelijke criteria. Dit geldt ook voor het deel uitmaken van de plaatselijke kerk. Wij geloven ondermeer dat we de mogelijkheden en middelen die we tot onze beschikking hebben dienen in te zetten voor God. Dit wordt concreet in de omgang met elkaar en onze zorg naar de samenleving. 

 

Avondmaal

Elke eerste zondag van de maand vieren wij als gemeente het Heilig Avondmaal. Tijdens het avondmaal herdenken we de dood van Jezus aan het kruis en kijken we vooruit naar het moment waarop Hij terug komen zal en we samen het Heilig Avondmaal mogen vieren.

 

Jezus zegt: "Ik zal weer wijn met jullie drinken als ik samen met jullie in de nieuwe wereld van mijn Vader ben" (Matteüs 26:29)

Om met onze gemeente het Heilig Avondmaal te vieren hoef je geen lid te zijn van onze gemeente. Ook hoef je niet gedoopt te zijn.
Wil je graag het Avondmaal meevieren? Als jij weet dat Jezus ook voor jou is gestorven en je wilt Hem volgen, dan ben je van harte uitgenodigd om het Avondmaal met ons te vieren.

Doop

Van VBG de Regio kunnen mensen lid worden die wedergeboren zijn en gedoopt zijn door onderdompeling. In onze gemeente worden alle mensen die tot bekering komen, uitgenodigd om zich te laten dopen. Deze uitnodiging geldt ook jongeren vanaf 15 jaar die persoonlijk en bewust de keuze hebben gemaakt om Jezus Christus als Redder en Zaligmaker te aanvaarden in hun leven.

In de doop symboliseert de gelovige dat hij met Christus is gestorven, met Hem is begraven en weer met Hem is opgestaan in nieuwheid van het leven. Datgene wat er gebeurd is in zijn leven, de bekering of wel de wedergeboorte, belijdt en verkondigt hij nu in het openbaar.

De wijze van dopen, namelijk door onderdompeling, onderstreept ook het symbolische karakter van de doop. De dopeling wordt in het water ondergedompeld en komt weer boven: hij is met Jezus Christus een nieuw leven begonnen! Door de doop wordt de gelovige tevens ingelijfd bij een gemeenschap, in dit geval de plaatselijke gemeente van Jezus Christus te Klazienaveen.

 

Toetreden

Toetreden betekend dat je lid wordt van de gemeente. 
De gemeente is geen vereniging.We worden dus niet lid van de gemeente zoals we lid worden van een sportvereniging of van een vakbond. De gemeente is niet zo maar een organisatie – zij is voor alles een organisme. Paulus vergelijkt de christelijke gemeenschap dan ook met een lichaam. “Jullie zijn dus samen het Lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat Lichaam.” (1 Korinthiërs 12:27).

"Jullie vormen samen één kerk, ieder van jullie hoort erbij. Want jullie horen allemaal bij Christus". 

Lid worden van een gemeente betekend dat iemand zich al onderdeel "voelt" van het lichaam en daarom er al bewust deel van uitmaakt. Lid worden is dan niet meer dan een formele bekrachtiging van de bestaande relatie. Bij de toetreding tot de gemeente wordt openlijk verklaart bij te willen dragen aan het welzijn van de gemeente, met de daarbij horende rechten en plichten die zijn opgenomen in de statuten en huishoudelijk reglement. 

 

 

Opdragen

Een kind krijgen is een bijzondere gebeurtenis voor ouders. Bij gelovige ouders geeft dit vaak het verlangen om God voor dit geschenk te danken, het kind aan Hem op te dragen en Gods zegen voor het kind te zoeken. Het geloof dat ze zelf hebben, willen ze graag doorgeven aan de volgende generatie. Voor de opvoeding van het kind zoeken ze leiding van de Goede Herder om het op een goede manier op zijn/haar weg te kunnen begeleiden.