Crèche

Ook jij hoort er bij!

Door liefdevolle zorg en aandacht bieden we de kinderen de creche een fijne en veilige plek waar ze de liefde van Jezus mogen proeven. Ons verlangen is dat ouders/verzorgers met een gerust hart en ontspannen de diensten kunnen bezoeken omdat ze weten dat hun kleintje in goede handen is.

Samen spelen, dansen en zingen!

Elke zondagochtend mogen de kinderen van 0-3 jaar gebruik van maken van een groot lokaal. Met een enthousiast team volwassenen en de hulp van toffe tieners kunnen de kinderen lekker spelen, terwijl de ouders naar de dienst gaan.

De crèche kinderen mogen al spelend, kleurend, zingen ook iets al mee krijgen van Gods liefde!

Tussen het spelen door is er ruimte voor wat ranja en iets lekkers. Tevens zijn er bedjes aanwezig waar de kinderen kunnen slapen.Vanaf kwart voor 10 is er iemand aanwezig, zodat je je kindje rustig kan heen brengen.

Heb je vragen? Schiet dan iemand van de leiding aan.

Foto's