Raad van Oudsten

De gemeente wordt bestuurd

door een raad van oudsten. Deze raad draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle zaken die op de gemeente betrekking hebben.

Raad van oudsten

In de gemeente zijn veel leiders, sommigen leiden de kringen en anderen leiden taakgroepen. Deze leiders worden aangestuurd door de raad van oudsten.

Oudsten zijn mannen die de gemeente leiden, dus ook de voorganger. Een voorganger is één van de oudsten die “voorgaat”. Dat gebeurt door kerkdiensten te leiden, en door de dingen die hij vanaf het podium zegt ook “voor te leven”. 

Peter Koobs (voorganger)

Je zult het je misschien niet kunnen voorstellen. Maar ik heb nooit de ambitie gehad om voorganger te willen worden. Als tiener had ik niks met harde kerkbanken en een kerkorgel. “Steek er de brand maar in” zei ik letterlijk. Pas in een hedendaagse kerk werd mij verteld over Jezus Christus die in een relatie met mij wil leven.

En in deze ontmoeting met Jezus is mijn denken totaal veranderd.

Ik heb Jezus lief gekregen en daarmee ook Zijn Woord, de Bijbel. Nu mag ik samen met m’n vrouw en onze drie dochters Zijn Koninkrijk helpen bouwen.

God woont in mij door Zijn Geest.

En samen met andere ‘navolgers van Jezus’ zijn wij kerk. Nu begrijp ik dat kerk geen gebouw is maar dit mensen zijn met liefde voor Jezus en de naaste.

De lokale kerk is de hoop voor de wereld

Mensen vinden mij enthousiast en gepassioneerd.

Zelf noem ik het tot je bestemming komen als de Geest je brengt op een plek waar God je wil gebruiken met jouw specifieke gaven en talenten. Het is dan je droom uitleven en worden de contouren van het naderende Koninkrijk zichtbaar in de harten van mensen.

Geestelijk leiderschap

Het is niet iets wat ik ambieer maar komt als vanzelf in mij naar boven drijven. Dit heb ik wel verder ontwikkeld door studie, coaching en levenservaring. Ik weet dat we allemaal ergens leiding in moeten geven. En daarom is gezond leiderschap belangrijk in onze kerk.

De lokale kerk is hét voertuig om de boodschap van redding en herstel door Jezus, te vertellen. Doe jij mee?

Dirk Stadman (vice voorzitter)

"people is a funny thing" Een citaat van Bugs Bunny. Een langer gezegde is " Onze Heer heeft vreemde kostgangers ( en daar ben ik er ook een van ;)" maar Bugs heeft dit mooi kort verwoord.

Als mensen doen we soms de gekste dingen, vaak met schadelijke gevolgen voor onszelf of onze omgeving. 
Wat is het dan een rijkdom dat je als christen mag weten van een God die ons onze fouten wil vergeven, sterker nog, een God die zelf voor onze fouten heeft betaald, die zoveel van ons houdt dat Hij ons als zijn kinderen aan wil nemen en ons een eeuwige toekomst beloofd!

Op die God vertrouw ik!

Die Heer wil ik volgen en dienen! Dat vertrouwen geeft stevige grond onder de voeten, ook als er van alles in het leven wankel blijkt te zijn.  Die zekerheid, de innerlijke rust die dat geeft, gun ik een ander ook van harte!

Erik Vegter


Mijn naam is Erik Vegter, ik ben getrouwd met Jannet en de trotse vader van Luuc en Janine. Voor de kost ben ik piloot.
Na meerdere jaren werkzaam te zijn in het tienerwerk loop ik nu stage binnen de raad van oudsten. Hier mag ik dienen en leren wat het betekent om leiding te geven binnen de gemeente van Christus.


Het is goed om met elkaar de kerk te bouwen en ik ben dankbaar dat ik er mijn steentje aan mag bijdragen door God en elkaar te dienen.


1 Petrus 2 : 5-6 ‘En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.'