Raad van Oudsten

De gemeente wordt bestuurd

door een raad van oudsten. Deze raad draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle zaken die op de gemeente betrekking hebben.

Raad van oudsten

In de gemeente zijn veel leiders, sommigen leiden de kringen en anderen leiden taakgroepen. Deze leiders worden aangestuurd door de raad van oudsten.

Oudsten zijn mannen die de gemeente leiden, dus ook de voorganger. Een voorganger is één van de oudsten die “voorgaat”. Dat gebeurt door kerkdiensten te leiden, en door de dingen die hij vanaf het podium zegt ook “voor te leven”. 

Peter Vermeer (voorzitter)

Mijn naam is Peter Vermeer, getrouwd met Marion en samen hebben we drie kinderen. In het dagelijks leven ben ik uitvaartondernemer.

Dankbaar voor de genade dat ik mezelf christen mag noemen is het mijn verlangen om God te dienen. Samen met een leuk team van leiders, jagen we in afhankelijkheid van God, onze bestemming na.

‘Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen.’

Een tekst die mij aanspoort en aanspreekt is uit Jozua 24.

Ik hoop je te ontmoeten bij onze activiteiten. Van harte welkom!

Dirk Stadman (vice voorzitter)

"people is a funny thing" Een citaat van Bugs Bunny. Een langer gezegde is " Onze Heer heeft vreemde kostgangers ( en daar ben ik er ook een van ;)" maar Bugs heeft dit mooi kort verwoord.

Als mensen doen we soms de gekste dingen, vaak met schadelijke gevolgen voor onszelf of onze omgeving. 
Wat is het dan een rijkdom dat je als christen mag weten van een God die ons onze fouten wil vergeven, sterker nog, een God die zelf voor onze fouten heeft betaald, die zoveel van ons houdt dat Hij ons als zijn kinderen aan wil nemen en ons een eeuwige toekomst beloofd!

Op die God vertrouw ik!

Die Heer wil ik volgen en dienen! Dat vertrouwen geeft stevige grond onder de voeten, ook als er van alles in het leven wankel blijkt te zijn.  Die zekerheid, de innerlijke rust die dat geeft, gun ik een ander ook van harte!

Erik Vegter


Mijn naam is Erik Vegter, ik ben getrouwd met Jannet en de trotse vader van Luuc en Janine. Voor de kost ben ik piloot.
Na meerdere jaren werkzaam te zijn in het tienerwerk loop ik nu stage binnen de raad van oudsten. Hier mag ik dienen en leren wat het betekent om leiding te geven binnen de gemeente van Christus.


Het is goed om met elkaar de kerk te bouwen en ik ben dankbaar dat ik er mijn steentje aan mag bijdragen door God en elkaar te dienen.


1 Petrus 2 : 5-6 ‘En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.'