zondag 24 maart 2024

VBG de Regio    18 maart 2024 12:11

In deze dienst staan we als gemeente stil bij Palmpasen. We gaan, naast zingen en bidden, samen aan de slag met een leuke knutselopdracht en kijken en luisteren naar de Bijbelse gebeurtenissen rondom Pasen. De dienst is met name gericht op de kinderen❤️!