Dooponderwijs

VBG de Regio    8 juli 2022 10:32

Als aansluiting op de Alpha cursus willen we als Alpha team graag 2 avonden invullen met informatie en gesprek over de doop. Wil je deze avonden ook bijwonen? Geef je dan op: info@vbgderegio.nl