Nieuws uit de gemeente over de diensten en overige ontmoetingen

VBG de Regio    18 maart 2020 16:49

Informatie over de komende diensten 

De diensten worden vanaf heden van tevoren opgenomen. De opnames zullen bestaan uit één geheel van losse fragmenten in diverse huiskamers opgenomen. Elke dienst steken we samen een kaars aan om onze verbondenheid met Christus en elkaar te symboliseren. 
Via deze kanalen kunt u de diensten bekijken:
Facebook: www.facebook.com/VBGdeRegio
Website: www.vbgderegio.nl 
(Er is dus geen ontmoeting in het Esdal College)

De kringen, inclusief jongerenwerk:

Ook de kringen zullen elkaar de komende tijd niet fysiek ontmoeten zoals we gewoon zijn. Dit neemt niet weg dat er gezocht wordt naar wegen om de onderlinge verbondenheid vorm te geven. De kringleiders zijn hierin de spil in de communicatie zoals we dit al gewoon zijn om te doen.

Het onderwijs:

Bas Krins verzorgt Bijbelstudies, onder andere over 'Israël in Jezus' tijd'. Deze Bijbelstudies zijn erg interessant en boeiend om te volgen. De links naar deze studies zijn te vinden in onze nieuwsbrief. Om je aan te melden voor de nieuwsbrief ga je naar: https://www.vbgderegio.nl/disclaimer-nieuwsbrief.