Nieuws uit de gemeente over de diensten en overige ontmoetingen

VBG de Regio    18 maart 2020 16:49

De diensten op zondag:

Komende zondag om 10:00 uur zal de dienst gestreamd worden vanuit
de 'huiskamer' via deze link  Dit is de facebookpagina van vbg De Regio
(Er is dus geen ontmoeting in het Esdal College)
Je kunt dus met je gezin, of met een klein groepje of met z'n tweeën, een dienst meemaken in een z.g. 'huiskamer setting'.  We willen elkaar daar via de stream ontmoeten, bemoedigen en inspireren over ons geloof in Christus.
Ook wordt er gezocht naar manieren om kinderen betrokken te laten zijn bij 'de huiskamer'.
We vragen om in iedere huiskamer een kaars aanwezig te hebben zodat we die gezamenlijk kunnen aansteken als symbool van de aanwezigheid van God.
De teams die normaliter betrokken zijn bij de diensten mogen zich voegen bij hun eigen 'huiskamer'. (Op individueel niveau kan het zijn dat mensen benaderd worden).
Op deze manier willen we de komende tijd op zondagmorgen om 10:00 uur een 'huiskamer' ontmoeting verzorgen en hopen op je 'aanwezigheid' vanuit je eigen huiskamer.

De kringen, inclusief jongerenwerk:

Ook de kringen zullen elkaar de komende tijd niet fysiek ontmoeten zoals we gewoon zijn. Dit neemt niet weg dat er gezocht wordt naar wegen om de onderlinge verbondenheid vorm te geven. De kringleiders zijn hierin de spil in de communicatie zoals we dit al gewoon zijn om te doen.

Het onderwijs:

Ook met het onderwijs gaan we met elkaar in gesprek hoe we dit vorm kunnen geven zonder elkaar te ontmoeten in het Esdal. Zodra er meer bekend is gaan we dit met elkaar delen.