Stille Week, Goede Vrijdag en Pasen

Sigrid Bos    10 april 2019 08:40

Stille Week
In de Stille Week is er volgende week maandag tot en met donderdagavond een bijeenkomst in het Esdalcollege. Elke avond zal verzorgd worden door één van de kringen.
Data: 15 t/m 18 april 
Tijdstip: 20.00 uur

Goede Vrijdag
19 april is er van 20.00 - 21.30 uur een Goede Vrijdag-viering. Deze avond zal in het teken staan van de Sedermaaltijd zoals Messiasbelijdende Joden dat heden ten dage vieren. De Sedermaaltijd is een gezinsgebeuren, waarin ook een rol voor de kinderen is weggelegd. Zij zijn dan ook van harte uitgenodigd!

Paaszondag
Het thema van de Paasdienst is 'Het feest van de overwinning'. Na de dienst op Paaszondag drinken we samen koffie/thee met zelfmeegebrachte lekkernijen. Het is de bedoeling dat iedereen voor zichzelf en iemand anders iets meeneemt. Dan is er altijd genoeg.