Week van gebed 2019

Sigrid Bos    11 januari 2019 10:20
Lees meer..

'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Wij willen deze week als volgt vormgeven:

Zondag 20 januari: dag van vasten.
Kringavond: ingevuld door de kringleider aan de hand van  het boekje `Recht voor ogen` van Missie Nederland.
Zondag 27 januari: tijd van gebed in het Esdal van 19.30-20.30.

Een dag van vasten leggen we als uitdaging bij u/jullie neer! We hopen dat u/jij hieraan mee wilt doen!

Wat is vasten? Onszelf  verootmoedigen, vernederen voor God en erkennen dat we in alles van Hem afhankelijk zijn.
Waarvoor vasten we? Voor een doorbraak van Gods Koninkrijk in deze Regio!
Door gebed en vasten komt God in beweging, zodat situaties kunnen veranderen. Gebed en vasten is een krachtig wapen!
Hoe kunnen we vasten? Dit kan op verschillende manieren:
Een maaltijd overslaan, geen tussendoortjes nemen,  geen koffie drinken, maar ook vasten van je mobiele telefoon, laptop, computergames, etc en deze tijd voor God gebruiken, d.m.v. gebed en Bijbel lezen. God zegent de tijd die we voor Hem apart zetten en het versterkt ook nog eens onze relatie met Hem!

Een voorbeeld in de Bijbel van iemand die vastte en bad is Nehemia, die met een aantal Joodse mannen de muur van Jeruzalem herbouwde.
Ondanks spot, tegenstand en zelfs een samenzwering hielden ze stand. Op wonderbaarlijke wijze werd de muur in 52 dagen herbouwd, zodat zelfs de vijand moest erkennen dat God hen had geholpen! Zou iets voor de Heer te wonderlijk zijn?
Zoals Nehemia en zijn mensen bouwden aan de muur van Jeruzalem, mogen wij hier bouwen aan Gods Koninkrijk. Ook dat levert tegenstand op, maar met Gods hulp gaan we door!

Als mensen langer dan een dag willen vasten dan graag natuurlijk!

Verder zou je in je woonplaats een groepje kunnen vormen met andere christenen om te bidden of als een kerk in je woonplaats meedoet met de week van gebed, je hierbij kunnen aansluiten!

Het boekje `Recht voor ogen`  is verkrijgbaar bij Missie Nederland.