Inzegenen en getuigenis

VBG de Regio    10 december 2017 15:03

Want wat als Uw zegen komt door regen en U ons heelt door tranen heen Wat als die slapeloze nachten tonen, hoe dichtbij U bent. Wat als ons onvervuld verlangen, het verdriet dat ons verlamt, wijst op een dorst die groter is, dan deze wereld lessen kan. Wat als moeite en strijd, regen en storm, verdriet en pijn, Uw verborgen zegen zijn.

10 december 2017
Een volle dienst maar zoveel zegen

Henk en Elisa mochten worden ingezegend als nieuw oudstenechtpaar.
Richard en Idelet kregen de zegen als kringleider voor de 20-40kring.
Idelet werd ingezegd als leider voor het aanbiddingsteam.
En ook gaf Idelet haar getuigenis, wat een verhaal. Wat is God goed. Haar wenslied (verborgen zegeningen) sluit haarfijn aan bij de periode waar ze door hee nging.