Inschrijfformulier kerkdienst

Inschrijfformulier kerkdienst

Beste broers en zussen, Wij als kerk volgen het advies van de overheid op door het aantal kerkbezoekers van 30 personen te hanteren. Dit regelen we dan ook d.m.v. een opgaveformulier en extra maatregelen door o.a onze gemeente in twee zogenaamde "inschrijfgroepen" te verdelen. Naast deze nieuwe maatregel blijven natuurlijk ook de bestaande maatregelen van kracht:

  • We dragen (verplicht vanaf 1 december 2020) een mondkapje vanaf binnenkomst tot we aan tafel zitten en zodra we ons bewegen binnen de zaal zetten we het mondkapje weer op. Klik hier voor extra informatie van de rijksoverheid over het dragen van mondkapjes.
  • Koffie wordt alleen gedronken wanneer je zit aan een van de tafels en we verzoeken iedereen om zich aan de looproute te houden. 
  • Verder bewaren we 1,5 m afstand (= 3 gangpadtegels)
  • We schudden geen handen
  • Niezen en hoesten in de elleboog

 

Wees verdraagzaam. Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt. Net zoals Christus jullie vergeven heeft, moeten jullie ook elkaar vergeven. Wees vooral vol liefde. Want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. En laat de vrede van Christus in jullie hart regeren. Want dáárvoor zijn jullie geroepen, als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

Kolossenzen 3

De inschrijving is gesloten.