formulier test

formulier test

Groeidocument

Geliefde broeder en zuster in Christus, Bij onze pasgeboren baby’s houden we heel nauwkeurig de groei bij. We zijn er als jonge ouders op gericht als kinderen geboren zijn: Hoe gaat het nou precies met de groei? Want in die eerste tijd ben je daar intensief mee bezig. We letten er vooral op dat de baby een beetje binnen de groeicurve blijft. Het moet er niet te veel van afwijken. We maken ons zorgen over de groei als het niet goed gaat met de groei, als de groei achter blijft en er een groeiachterstand ontstaat.

Dit beeld pakken we op om na te denken over de groei die we ook als christen mogen ervaren. Geestelijke groei noemen we dat dan. Niet de lichamelijke groei van een baby maar de geestelijke groei van een christen. Wat verwachten we eigenlijk als het om die groei gaat? En hoe meten we die groei? Bij een baby is dat vrij eenvoudig te meten. Maar hoe meet je nou bij een christen of er sprake is groei? Met je baby ga je regelmatig naar het consultatiebureau. Gaan we als christen weleens naar een plek die je zou kunnen vergelijken met het consultatiebureau? Om daar eens de vraag te stellen. “Hoe is het nu met mijn geestelijke groei? Kun je daar iets over zeggen?”
We herkennen het allemaal denk ik wel als de groei van een baby achter blijft dan maken we ons erg zorgen. Heel vervelend is dat. Maar als onze eigen geestelijke groei achterblijft, als daar geen ontwikkeling in zit – maken we ons dan ook zorgen?

Groei komt van God, en dit kunnen we niet uit onszelf. Maar we kunnen die groei wel bewerken, aansporen en versterken.


Groei komt van God, en dit kunnen we niet uit onszelf. Maar we kunnen die groei wel bewerken, aansporen en versterken. Daarom zijn er een aantal groeiplekken gecreëerd waar jij kunt groeien. Ze zijn aangepast voor de fase waar jij je in bevindt. 

Om in het nieuwe seizoen dit goed te faciliteren hebben we inzicht nodig om te weten waar jij wilt gaan groeien. Daarom is dit schrijven persoonlijk aan jou gericht zodat we plannen kunnen maken. Het verzoek is om jouw groeiplek kenbaar te maken.

Efeziërs 4:12-16

Let op: Alle velden moeten worden ingevuld.